Temaer

Glostrup Kommune
Boliger
Offentlig service
Detailhandel
Erhverv
Kulturhistorie
Infrastruktur
Grøn struktur
Grønne områder
Vandløb
Idrætsfaciliteter
Vestskoven
Koloni- og nyttehaver

Kontakt

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Tlf: 43 23 61 00
Fax: 43 43 16 24
glostrup.kommune@glostrup.dk

Harrestrup Å

Harrestrup Å ligger i den nordligste del af Glostrup, og udgør en del af kommunegrænsen til Ballerup Kommune og Herlev Kommune.

Harrestrup Å er et offentligt vandløb, og er derfor omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Der må ikke uden tilladelse ændres i vandløbets tilstand. Der kan dog fortages løbende vedligeholdelse af vandløbet.

Harrestrup Å

Harrestrup Å

I Regionplan 2005 er den del af Harrestrup Å der ligger før Ballerup Boulevard målsat som karpefiskevand (B3), hvilket betyder, at vandløbet skal kunne anvendes, som opvækst og opholdsområde for ål, aborre, gedde og karpefisk. Efter Ballerup Boulevard er vandløbet målsat med en primær funktion som afledning af vand.

Vandløbsvedligeholdelse og oprensning udføres, så der både tages hensyn til vandløbets vandføringsevne, og samtidig bevarer gode livsbetingelser for fisk og smådyr.

En undersøgelse af faunaen i perioden fra 1999-2006 viste, at regionplanens målsætning for Harrestrup Å ikke er opfyldt. Der er udarbejdet en vision for Harrestrup Å, som er resultatet af et fælleskommunalt samarbejde, som omfatter de kommuner, der støder op til Harrestrup Å. Visionen beskriver konkrete forslag til forbedringer, som der skal til for at opnå en tilfredsstillende vandkvalitet og øge de rekreative værdier i området.

Indtil de statslige vandplaner træder i kraft vil retningslinjerne fra Regionplan 2005 fortsat være gældende.

Du kan hente regulativet for Harrestrup Å her  regulativ_for_harrestrup_aa.pdf (928.5 KB)

Mål

  • Vi vil arbejde for at skabe større sammenhæng til de grønne arealer i Ballerup Kommune ved Harrestrup Å

Retningslinjer - Regionplan 2005

Retningslinjer fra Regionplan 2005 om vandløb er gældende indtil vedtagelse af den statslige vandplan.

Harrestrup Å

 

Status

Kommuneplan 2009-2021 er vedtaget den 14. april 2010.

PDF-print af siden

Søg i planen